W drodze do jutra

Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Celem naszego najnowszego raportu było uchwycenie dokonującej się na naszych oczach zmiany, obejmującej swym zakresem zachowania i wybory, identyfikację napięć jakie ona generuje, a także obserwację schematów postępowania, przekonań i hierarchii wartości.

W raporcie znajdziecie takie zagadnienia jak:

  • Lęki, napięcia, które towarzyszą Polakom od momentu pojawienia się pandemii
  • Postawy zdefiniowane przy użyciu 40 statementów psychograficznych
  • Wielkość i restrukturyzacja portfeli
  • Dystrybucja czasu przed i w trakcie kryzysu
  • Kanały zakupowe przed i w trakcie kryzysu
  • Rewizja planów konsumenckich na 2020
  • „Kryzysowa” segmentacja postaw, schematy, strategie postępowania w czasach kryzysu

Twarde dane, reprezentatywna próba Polaków oraz pierwsza na rynku polskim segmentacja Polaków w dobie zmian.

Raport „W drodze do jutra” to 200 slajdów.


Pobierz fragment Zapytaj o raport