Data

W dzisiejszej rzeczywistości ilość posiadanych danych jest wtórna. Kluczowy jest sposób ich przetwarzania, analizy oraz wyciągania wniosków, które tworzą unikalną wartość biznesową. 

Krokiem w przyszłość jest analityka predykcyjna, która przewiduje zachowania: klientów, segmentów, branż i rynków. Stosowanie jej będzie decydowało o budowaniu przewagi konkurencyjnej.