Raporty

W IQS realizujemy szereg autorskich projektów badawczych (badania syndykatowe), dzięki którym dysponujemy gotowymi raportami, zawierającymi pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i zmian społecznych oraz rynkowych, które powstają w wyniku głębokiej eksploracji i diagnozy rynku. Większość opracowań, poza wiedzą analityczną, zawiera segmentacje, co pozwala na wychwycenie interesujących targetów konsumenckich. We wszystkich naszych raportach znajdziesz użyteczną wiedzę wraz z przykładami zastosowań marketingowych.