Game Story

Stoimy u progu rewolucji kulturowej – gaming oraz esport stają się rozrywką stawianą na równi z muzyką, filmem czy klasycznym oglądaniem sportu.

0mln.

graczy w Polsce w wieku 9-55 lat

0%

graczy to kobiety wśród grających przynajmniej raz w tygodniu

0%

graczy gra w gry mobilne

Raport Game Story stanowi ważny krok milowy dla polskiej branży i pozwala lepiej zrozumieć tę niezwykle ważną grupę nowoczesnych konsumentów.

W opracowaniu znajdziesz obszerne odpowiedzi na pytania:

  • Kto gra/ ogląda (wiek/ płeć, inne cechy)

  • W co (różne rodzaje gier)

  • Na czym (PC, konsola, mobile)

  • Dlaczego (istotne motywacje/ korzyści)

  • … oraz jak gracze widzą różne marki.

Gaming oraz esport mogą być szansą, dla marek z różnych kategorii, na poszerzenie czy odmłodzenie grupy docelowej, odświeżenie wizerunku, zwiększenie penetracji oraz zaangażowania w markę.    

Pobierz fragment Zapytaj o raport