Zwyczaje konsumenckie i zakupowe

Badania zwyczajów i postaw dotyczących zakupów i konsumpcji to „elementarz” wiedzy o konsumencie/użytkowniku badanej kategorii.

W IQS do tego typu badań podchodzimy triangulacyjnie, czyli zbieramy dane za pomocą kilku metod, szukając optymalnej kombinacji narzędzi metodologicznych. Na etapie badań jakościowych korzystamy z wypracowanych przez nas rozwiązań technologicznych/ digital’owych (platformy online/ digital) oraz netdive™ (platforma analizy treści do eksploracji postaw i zachowań w social mediach), łącząc te metodologie z klasyczną jakościówką (IDI, FGI/ EG, etnografia). Na etapie ilościowym wykorzystujemy zasoby własnego panelu internetowego Opinie.pl (łącząc dane z badania z danymi profilowymi, stosując rozwiązania „digital diary”) oraz rozwiązania technologiczne, które pozwalają na realizację zdalnych wywiadów F2F (netview™). Proces kończy organizacja warsztatów z Klientem, których celem jest przełożenie wiedzy na rozwiązania i działania biznesowe.

Zapytaj o badanie