Marka

Badania marki oferujemy w sytuacji, gdy potrzebujemy sprawdzić jej pozycję na rynku, zdiagnozować w jakiej jest kondycji, sprawdzić możliwe kierunki pozycjonowania i rozwoju.

Poza podstawowymi wskaźnikami, takimi jak: rozpoznawalność, używanie, kupowanie, w każdym badaniu marki badamy kontekst emocjonalny: na ile marka bliska jest konsumentowi, jaki jest jej główny przekaz i jak jest odbierany oraz czy jest on spójny z założeniami marketera.

W badaniach marki stosujemy unikalne i zaawansowane narzędzia jakościowo-ilościowe, ale też uwzględniamy różne źródła danych np. analizę treści z wykorzystaniem netdive™ (co i w jaki sposób mówią o marce internauci) oraz odnosimy się do wiedzy pochodzącej z prowadzonych przez nas badań syndykatowych – każda perspektywa, z której możemy spojrzeć na markę jest warta uwagi. Badania marki prowadzone przez IQS mają formę procesu łączącego różne dyscypliny badawcze oraz warsztat z udziałem przedstawicieli Klienta.

Ilościowe etapy koncentrują się na diagnozie oraz walidacji. Stosujemy moduły pomocne w zrozumieniu, co koncept komunikuje, jaki jest jego przekaz, jak jest rozumiany, jak również wymiary/ KPIs. Dzięki temu na koniec procesu badawczego udzielamy odpowiedzi na pytania: który koncept ma największy potencjał oraz co warto „wyostrzyć”, aby zwiększyć jego siłę sprzedaży.

Zapytaj o badanie