Segmentacja

Sztuka dobrej segmentacji polega na tym, że model dopasowuje się do rzeczywistości, a nie odwrotnie. Znakiem rozpoznawczym segmentacji, które powstają w IQS, jest ich użyteczność oraz dopasowanie do potrzeb marki/kategorii.

Odmiennego podejścia wymagają kategorie z wysoką lojalnością vs kategorie, w których jeden człowiek bywa przypisany do wielu segmentów. Każdorazowo pracując nad segmentacją zadajemy sobie pytanie o to „co różnicuje” tzn. jak optymalnie podzielić obecnych, potencjalnych użytkowników marki/kategorii, aby możliwe było przekucie segmentacji w strategie i konkretne działania dopasowanie do logiki zidentyfikowanych segmentów. W tym celu stosujemy archetypy, needstates, kluczowe drivery kategorii lub łączymy różne dyskryminanty w sensowne modele. W trakcie warsztatów strategicznych często rozpinamy segmenty na dwóch wymiarach, chcąc sprawdzić ile można realnie pozyskać vs jak trudno/ łatwo jest określone segmenty „wygrać” dla danej marki/ kategorii. Wychodzimy z założenia, że sztuka segmentacji nie jest sztuką dzielenia, ale działania.

Zapytaj o badanie