Testy produktów

Gdy na rynek ma wejść nowy produkt lub receptura produktu już istniejącego wymaga modyfikacji, warto sprawdzić, co sądzą konsumenci i w jakim stopniu przedstawiona propozycja spotyka się z ich akceptacją.

Jakościowe i ilościowe testy produktów wykonujemy zarówno w domach respondentów, jak i specjalnie przygotowanych do tego celu pracowniach testowych na terenie całej Polski. Pracownie wyposażone są w sale, w których badani bez skrępowania mogą wyrażać swoje opinie, a także kuchnie umożliwiające przygotowywanie produktów w procesie podobnym do warunków domowych. Dzięki bazie benchmarków, opracowanej w oparciu o wyniki kilkuset zrealizowanych przez nas testów, jesteśmy w stanie dostarczyć wiedzy, czy i w jakim stopniu dany produkt odpowiada konsumentom oraz określić jego atrakcyjność na tle innych, podobnych produktów należących do tej samej kategorii. 

Bogate doświadczenie IQS umożliwia lepsze zrozumienie wyników przeprowadzonych testów oraz przygotowanie rekomendacji wskazujących kierunki modyfikacji produktu tak, aby spotkał się z jak największym zainteresowaniem konsumentów.

Zapytaj o badanie