Cena

Realizujemy pełen zakres badań służących wypracowaniu strategii cenowej firmy/marki z uwzględnieniem działań konkurencji oraz możliwości, oczekiwań i skłonności klientów do zakupu danego produktu lub usługi.

Realizujemy pełen zakres badań służących wypracowaniu strategii cenowej firmy/marki z uwzględnieniem działań konkurencji oraz możliwości, oczekiwań i skłonności klientów do zakupu danego produktu lub usługi. Dysponujemy własną metodologią OptiRange™, wykorzystywaną w trzech obszarach: optymalizacja składu portfolio, określenie optymalnych cen produktów i linii produktowych oraz ustalenie optymalnej polityki promocji.

Dzięki OptiRange™ dostarczamy łatwe, bezpieczne i realistyczne rozwiązania dla biznesu. Łatwe, ze względu na przyjazny symulator umożliwiający prognozowanie wyników biznesowych, zakładających różne scenariusze. Bezpieczne, bo z naszą pomocą Klient ustala ostateczną politykę dotyczącą składu portfolio, cen oraz promocji. Realistyczne, bo przy użyciu symulatora dane można kalibrować w oparciu o dane rynkowe.

Zapytaj o badanie