Koncepty

Dobrze skonstruowany koncept to podstawa efektywnej komunikacji. W testach konceptów krytyczne jest połączenie diagnozy oraz oceny potencjału.

Bazujemy na własnej metodologii InsightConceptScan™. Towarzyszą temu jakościowa eksploracja, w trakcie której korzystamy z ogromnego doświadczenia w zakresie badań zwyczajów, kategorii i marek oraz strategiczne/ koncepcyjne warsztaty, w trakcie których wspólnie z Klientem wypracowujemy kilka różnych konceptów i ich elementów składowych.

Ilościowe etapy koncentrują się na diagnozie oraz walidacji, stosujemy więc moduły pomocne w zrozumieniu, co koncept komunikuje, jaki jest jego przekaz i jak jest rozumiany, jak również wymiary/ KPIs. Dzięki temu na koniec procesu badawczego udzielamy odpowiedzi na najważniejsze pytania: który koncept ma największy potencjał oraz co warto „wyostrzyć”, aby zwiększyć jego siłę sprzedaży.

Zapytaj o badanie