Reklama / efektywność reklamy

Diagnozujemy reklamy na różnym etapie ich funkcjonowania: pomagamy w wyborze kierunku działania, realizujemy pogłębione analizy gotowych reklam, a także badamy ich skuteczność.

Na etapie diagnozy i weryfikacji koncepcji korzystamy z autorskiego narzędzia AdWave™. Narzędzie to ma atrakcyjny interfejs, który sprawia, że wypełnianie ankiety jest dla respondenta łatwe i przyjemne. Jest też zaawansowane technologicznie, dzięki czemu umożliwia m.in. bardzo precyzyjne pomiary czasów reakcji, bada emocjonalny odbiór reklamy nie wprost, pozwala dotrzeć do ukrytego przekazu, a stosowane skale są intuicyjne, wygodne i w pełni zrozumiałe. Dzięki AdWave™ nasze rekomendacje powstają na bazie wysokiej jakości danych, a precyzyjne diagnozy pomagają klientom podejmować trafne decyzje.

Efektywność reklamy emitowanej wielokanałowo badamy w schemacie pre-test (przed emisją reklamy) oraz post-test (po emisji reklamy) weryfikując wpływ kampanii na takie wskaźniki jak: znajomość i wizerunek marki, intencja zakupu czy rozważanie marki.

Specyficznym obszarem jest reklama internetowa, której udział znacząco rośnie i zaczyna odgrywać ważniejszą rolę w dotarciu do konsumenta niż telewizja. Z tego powodu reklama internetowa wymaga coraz lepszych pomiarów efektywności. W IQS bazujemy na dwóch autorskich narzędziach: netEffect™ oraz ytEffect™.

Zadaniem netEffect jest pomiar efektywności reklam emitowanych w modelu programmatic. W oparciu o dane pasywne identyfikujemy w naszym panelu internetowym Opinie.pl osoby, które miały kontakt z reklamą (exposed) oraz takie, które danej kampanii nie widziały (control), co pozwala nie tylko na pomiar efektywności na kluczowych wskaźnikach (świadomość, rozważanie, wizerunek), ale również analizy z uwzględnieniem zmiennych opisujących odbiorców, co nie jest możliwe w klasycznych pomiarach typu Brand Lift.

Istotną i dynamiczną część reklamy internetowej stanowi influencer marketing, dotychczas główną miarą jego efektywności był watch time. IQS, we współpracy z Talent Media/ Life Tube stworzył narzędzie do pomiaru efektywności kanałów YT, uwzględniające ich wpływ na postawy/ emocje wobec marki. Dzięki temu jesteśmy w stanie mierzyć efektywność działań content marketingowych oraz pomagać zwiększyć siłę oddziaływania na odbiorców.

Zapytaj o badanie