Opakowania

Czy opakowanie to tylko „milczący sprzedawca”, który stoi w coraz większym tłumie innych „sprzedawców”? Proces badania opakowań jest pełen wyzwań.

Opakowania należy testować w warunkach maksymalnie dobrze modelujących rzeczywistość. Tu liczą się pierwsze reakcje, kluczowe kody, poznawcze mechanizmy „uruchamiane” przez konsumentów podświadomie. Opakowania bardzo często współwystępują w powiązaniu z innymi czynnikami wpływającymi na ich perswazyjność, takimi jak cena, promocja czy konkurencja.

W odzewie na te wyzwania stworzyliśmy metodologię PackScan™, której siłą jest zaawansowana wirtualna półka, intuicyjne moduły badawcze pomocne w wychwytywaniu pierwszych reakcji emocjonalnych, czasu reakcji na opakowanie oraz szybkie dekodowanie przekazu opakowania vs kluczowe KPIs. W IQS jesteśmy w stanie porównać wyniki dla badanego opakowania z własną bazą benchmarków.

Zapytaj o badanie