Przedstawiamy platformę RealVoice

RealVoice to customizowana platforma CX (customer experience) do zbierania, analizy oraz wizualizacji opinii/ satysfakcji Klientów.

CX przyszłości musi być dynamiczny, akcyjny oraz dostosowujący się do zmieniających się potrzeb/ zachowań klientów oraz organizacji. To powód dla którego w RealVoice tak wiele procesów jest zautomatyzowanych – dobór próby, wysyłka zaproszeń, zbieranie danych, optymalizacja response rate, przetwarzanie i analiza danych oraz ich wizualizacja.

Platforma RealVoice jest w pełni customizowalna. Dostosowanie jej do potrzeb Klientów odbywa się na każdym poziomie wdrożenia, począwszy od diagnozy potrzeb organizacji, definiowania monitorowanych punktów styku oraz - adekwatne do biznesu – wskaźniki, aż po optymalne źródła i sposoby zbierania danych (aplikacja, bazy, program lojalnościowy, etc.). W przyszłości jesteśmy w stanie rozwijać platformę tak, aby odpowiadała na rosnące potrzeby organizacji.

RealVoice pomaga firmom stawiać Klientów w centrum uwagi całej firmy. Dostęp do Portalu Danych (zobacz film) jest zdemokratyzowany. U jednego z klientów IQS z platformy korzysta prawie 2500 osób. Dzięki temu, codziennie, na różnych poziomach organizacji, pomagamy dbać o satysfakcję Klienta oraz budować kulturę customer-centric.

Oferujemy nie tylko technologię, ale także kompleksowe wsparcie badawcze – począwszy od set-up’u badania i platformy, doradztwo w trakcie jej użytkowania do projektowania nowych modułów, czy realizacji dedykowanych badań ad-hoc z obszaru CX.