Family Power 2

Family Power 2 to najbardziej kompleksowe i użyteczne marketingowo badanie o rodzinach w Polsce.

Family Power 2 to najbardziej kompleksowe i użyteczne marketingowo badanie o rodzinach w Polsce.

Pierwsza edycja badania i raportu syndykatowego miała miejsce w 2019 roku.

Od tego czasu wiele się wydarzyło – pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja.

Tegoroczna edycja to zoom na rodziny nie tylko z poziomu rodzicielstwa. Wyodrębniliśmy  4 nowe segmenty rodzin, które odnoszą się do rodziny jako całości, a nie tylko modelu wychowania. W porównaniu do poprzedniej edycji, do badania włączonych zostało także wiele nowych kwestii związanych z postawami i zachowaniem rodzin.

Naszym celem było:

  • poznanie i zrozumienie procesów, które się dzieją w rodzinie oraz opisanie ich w sposób użyteczny dla działań marketingowych
  • aby poznanie postaw i zachowań pozwoliło na tworzenie insightów, które odwołują się do prawdziwych potrzeb i napięć rodziny
  • aby zrozumienie różnic i podobieństw poszczególnych rodzin umożliwiło wypracowanie dopasowanych rozwiązań marketingowych

Family Power 2 to przygotowany na bazie obszernego procesu jakościowo-ilościowego ogrom danych, informacji i wiedzy w bardzo szerokim, ale dokładnym ujęciu wraz ze społeczno-marketingową interpretacją.

Prócz raportu głównego (w tym segmentacja), dostępne będą także dwa raporty dodatkowe (grudzień 2023): Money oraz Shopper.