Beata Sadowska

Dyrektor marketingu i PR
beata.sadowska[at]grupaiqs.pl