Wybierz jezyk: polski | English

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych IQS.

IQS spółka z o.o. świadoma jest odpowiedzialności związanej z ochroną i poszanowaniem prywatności użytkowników odwiedzających serwisy WWW IQS i przywiązuje do tego szczególną wagę. Dokument ten określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w tych obszarach. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających strony IQS. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

W stosunku do zrekrutowanych przez nas respondentów, uczestników internetowych badań opinii i rynku, w przypadku ewentualnego innego wykorzystywania plików Cookies niż prezentowanego w tym dokumencie, precyzujemy szczegółowo informacje o tym dodatkowym przetwarzaniu danych w odrębnych dokumentach przedstawianych w momencie rekrutacji i pozyskiwania danych od tych osób.


GROMADZENIE DANYCH
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony IQS nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony IQS. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.


WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią IQS. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


MECHANIZM COOKIES NA STRONACH INTERNETOWYCH IQS
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach IQS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.Jedynie w poniższych celach udoskonalania funkcjonalności swoich serwisów IQS może wykorzystywać własne pliki Cookies:

 • konfiguracji serwisów, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 • uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisach (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 • prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz do celów systemu marketing automation.

Wszelkie tworzone statystyki na podstawie tak gromadzonych informacji nie pozwalają na identyfikację poszczególnych konkretnych użytkowników.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron serwisów IQS. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików Cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez IQS tak zebranych informacji, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm).


ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Serwisy IQS mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów IQS.


ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.