Wybierz jezyk: polski | English

z ostatniej chwili // Polak na zakupach. Infografika

Z badania przeprowadzonego przez  IQS wynika, że zdaniem ponad połowy klientów centrów handlowych – powinny się one angażować i aktywnie wspierać rozwój miejsca (miasta, gminy, dzielnicy), w którym działają.

Na podstawie badania wykonanego wśród klientów centrów handlowych IQS dokonało segmentacji zestawiając oczekiwania osobistych potrzeb, wymagania wobec społecznych aspektów funkcjonowania centrów handlowych oraz satysfakcji z centrów handlowych. Na tej podstawie wyodrębniono 4 segmenty klientów: Maniaków, Realistów, Moralizatorów i Zakładników. Klienci o najwyższych i najbardziej zróżnicowanych oczekiwaniach – „Moralizatorzy” stanowią najliczniejszy segment wśród przebadanych osób. Są to osoby lubiące centra handlowe, lecz przy tym bardzo wymagające. Oczekują, że centra handlowe przyczynią się zarówno do rozwoju mikro-
i makroekonomicznego, jak i będą lepiej zaspokajały ich własne potrzeby dotyczące szerszej oferty modowej
i rozrywkowej, lepszej obsługi, wygodniejszego parkingu, bezpłatnej opieki dla dzieci na czas zakupów.

Ciekawy jest segment Zakładników. Ich oczekiwania będzie najprawdopodobniej trudno zaspokoić, a ponieważ nie są entuzjastami centrów jako takich, można oczekiwać, że jeśli pojawi się dla nich ciekawsza alternatywa na rynku (np. rozwój sprzedaży online), to segment ten znacząco zmniejszy zakupy w centrach handlowych lub zrezygnuje z ich odwiedzania. Chyba, że centra handlowe im coś zaoferują…

W badaniu poruszono również inne kwestie dotyczące ogólnych oczekiwań klientów. Wyniki pokazują, że ponad połowa osób, regularnie odwiedzających centra handlowe, zdecydowanie opowiada się za większym zaangażowania się centrów handlowych w lokalną i krajową gospodarkę. Na kolejnych miejscach znalazły się zaś kwestie związane
z cenami czy udogodnieniami dla rodziców.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką z wynikami badania.

KONTAKT DLA MEDIÓW
Beata Sadowska
PR&Marketing Manager
beata.sadowska@grupaiqs.pl
tel.: +48 22 592 63 00
mobile: +48 663 884 468