Zmiany w Zarządzie IQS

IQS powołuje Radę Nadzorczą, do której przechodzi wieloletni Partner Zarządzający i współudziałowiec spółki – Matt Wójcik. Funkcję Prezesa Zarządu nadal pełnić będzie Alina Lempa. W nowej roli, jako Chief Commercial Officer, do zarządu powołany został Michał Rogowski. Ze spółką rozstaje się Grzegorz Giza, pełniący dotychczas funkcję Chief Growth Officer.