Powrót do realizacji badań off-line

Pragniemy poinformować o podjętej przez nas decyzji, aby od dnia 1 czerwca br. powrócić do realizacji badań jakościowych i ilościowych off-line, zarówno w naszym warszawskim biurze, jak również we współpracujących z nami ośrodkach koordynatorskich, zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Stanowisko IQS w tej sprawie zostało poprzedzone skrupulatnymi przygotowaniami, dzięki czemu jesteśmy przekonani o zapewnieniu wszelkich możliwych środków ostrożności oraz spełnieniu zaleceń GIS.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pracy zarówno swoim pracownikom, koordynatorom badań oraz respondentom, podjęliśmy następujące zasady działania:

  • Wejście do siedziby naszej firmy dla osób niebędących naszymi pracownikami możliwe jest wyłącznie poprzez osobne, oznakowane wejście - Recepcja IQS (nie jest możliwe wejście przez recepcję główną biurowca).
  • Zlikwidowana została poczekalnia przy Recepcji IQS, a goście będą przebywać
   w jednej sali podczas całego pobytu w firmie z zachowaniem 2 metrowej odległości między sobą.
  • Po wejściu na Recepcję IQS każdorazowo konieczna będzie dezynfekcja rąk obowiązująca wszystkich gości.
  • Pracownicy, mający kontakt z gośćmi, będą wyposażeni przez nas w maseczki oraz przyłbice ochronne. Obowiązek noszenia maseczek osłaniających usta i nos dotyczy także gości, tak jak ma to miejsce w przestrzeni publicznej.
  • Dla wszystkich naszych sal przeznaczonych do realizacji badań zostały przygotowane szczegółowe wytyczne i rekomendacje co do maksymalnej liczby uczestników badania, dalece bardziej rygorystyczne niż miało to miejsce
   w rozporządzeniu dotyczącym m.in. sklepów, punktów usługowych, aptek.
  • Po każdym wywiadzie przeprowadzona zostanie dokładana dezynfekcja sali.
  • Catering: żywność i napoje oferowane będą respondentom wyłącznie jako produkty oddzielnie opakowane z możliwością dezynfekcji rąk przed spożyciem.
   Nie serwujemy kawy, herbaty ani przekąsek, które nie są pojedynczo zapakowane. Zasada ta dotyczy również Klientów uczestniczących w badaniu
   w sali podglądowej. Dania zamawiane z restauracji nie będą przekładane
   na talerze. Będzie możliwość skorzystania jedynie z jednorazowych sztućców.
  • Wszystkie sale zewnętrzne, z którymi współpracujemy, utrzymują standard sanitarny opisany dla biura IQS
  • Wywiady realizowane w przestrzeni publicznej będą prowadzone z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Unikamy tzw. wywiadów samowypełnialnych, aby nie dochodziło do przekazania pomiędzy ankieterem a respondentem sprzętu typu laptop/smartfon/tablet.
  • Ankieterzy będą mieli zapewnione potrzebne środki ochrony osobistej oraz możliwość dezynfekcji rąk i sprzętu.

Głęboko wierzymy, że informacja ta pozwoli na powzięcie ostatecznych postanowień w sprawie wznowienia procesów badawczych.

Pragniemy zapewnić, że wdrożone przez nas procedury oraz przygotowanie zarówno po stronie badaczy, jak również działu realizacji badań, sprawiają, że jesteśmy w pełni gotowi na powrót do realizacji badań off-line. 


Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Alina Lempa

Prezes Zarządu