IQS z dyrektorem odpowiadającym za obszar customer experience i innowacji

Wraz z początkiem stycznia 2023 r. skład dyrektorski IQS zasilił Marek Kempka, zajmując stanowisko Head of Customer Experience and Innovation.


Do jego głównych odpowiedzialności należy rozwój w obszarze customer experience, w tym sprzedaż i development powstałej w IQS platformy Real VoiceTM, służącej do zbierania, analizy oraz wizualizacji opinii i satysfakcji klientów (CX).