Zachowana ciągłość procesów badawczych

W trosce o zdrowie naszych pracowników oraz osób, z którymi na co dzień się kontaktujemy, od piątku, 13.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. włącznie, wprowadzamy system pracy zdalnej.

Podjęte działania zapewniają ciągłość procesów badawczych.

Pragniemy poinformować, że do dnia 27.03.2020 r. włącznie, pracujemy zdalnie. Oznacza to, że wszyscy nasi pracownicy są dostępni pod służbowymi mailami i telefonami, na bieżąco wykonując swoje zadania. Pozostajemy do Państwa dyspozycji podczas wirtualnych spotkań, warsztatów online i wideokonferencji, prowadzonych za pośrednictwem sprawdzonej infrastruktury.

Podjęliśmy działania, mające na celu zapewnienie ciągłości procesów badawczych, które mają wspomóc Państwa firmy i organizacje w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych.

Badania ilościowe CAWI w IQS realizowane są bez jakichkolwiek zmian. Zachowujemy przy tym standardowe terminy realizacji. Bazujemy na Opinie.pl – własnym i jednocześnie jednym z największych paneli internetowych w Polsce. Wielkość panelu, liczącego obecnie 110 000 aktywnych użytkowników, sprawia, że jesteśmy w stanie realizować badania na próbach reprezentatywnych oraz docierać do specyficznych i trudnych grup celowych. Ze względu na obecną sytuację obserwujemy dużą gotowość naszych Panelistów do udziału w różnego rodzaju badaniach i testach. Jesteśmy przygotowani, aby ten potencjał w najbliższym czasie wykorzystać.

Badania jakościowe realizujemy online, korzystając z netView - naszego autorskiego narzędzia online do realizacji wywiadów indywidualnych F2F w technologii Peer-to-Peer. To rozwiązanie, daje 100 procentową gwarancję realizacji ustalonej próby, możliwość docierania do respondentów w dowolnej lokalizacji i – co ważne – szybszy czas realizacji. Naszą infrastrukturę wykorzystujemy także do realizacji diad, triad i mini-grup  online.

Wiele procesów wspomaganych jest poprzez naszą autorską platformę badawczą netdive, która umożliwia jakościową eksplorację dowolnego tematu, angażującego ludzi w sieci oraz wspiera poszukiwanie insightów. Za sprawą netdive jesteśmy w stanie dostarczać analiz kategorii, marek, zwyczajów,  customer experience, ocen i komentarzy pozostawianych przez klientów w sieci po uprzednich doświadczeniach z danym produktem, usługą lub punktem obsługi.

Działa  studio CATI, w którym dla bezpieczeństwa pracowników wprowadziliśmy wszystkie możliwe środki ostrożności i odpowiednie procedury. Obecnie testujemy rozwiązanie CATI@home, czyli realizację wywiadów CATI z domów ankieterów.

Ze względu na obowiązujące obecnie rozporządzenia nie realizujemy do odwołania testów produktów, konceptów, czy reklam w central location oraz wywiadów w centrach handlowych, typu mystery shopper czy wywiadów domowych inHome. O ile tylko to możliwe (cel badawczy, próba) przesuwamy te procesy badawcze na kanał online.

Jesteśmy przygotowani, aby zapewnić - w  tych niełatwych dla nas wszystkich czasach - ciągłość procesów badawczych. Zachęcam do kontaktów bezpośrednich z naszymi badaczami.


Alina Lempa

Prezes Zarządu