Wybierz jezyk: polski | English

z ostatniej chwili // Czy Polacy są przesądni?

Wyniki badania omnibusowego IQS96 na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków wskazują, że co piąty Polak (22%) codziennie czyta horoskopy. A ponad połowa Polaków (57%) przyznaje, że zapoznaje się ze swoim horoskopem przynamniej raz w miesiącu. Praktycznie każdemu z badanych zdarzyło się choć raz czytać swój horoskop (tylko 2% odpowiedzi „nigdy”).

Tylko nieco większą tendencję do częstego korzystania z horoskopów mają kobiety. Mężczyźni niewiele im ustępują. Częściej robią to również osoby z niższym wykształceniem (maksymalnie średnim) oraz co ciekawe – mieszkające w większych miastach (pow. 100 tys. mieszkańców).

Pomimo dość dużego zainteresowania „przepowiedniami” większość badanych deklaruje, że ma do nich duży dystans i w nie wierzy w horoskopy (68%) i nigdy się nimi nie kieruje (77%)

Tylko nieliczna grupa zdaje się dopuszczać sens płynący z przepowiedni horoskopów nie negując jednoznacznie ich wiarygodności (25% odpowiedzi „nie wiem”). Czasem kieruje się ich treścią 13% badanych. Nieco częściej są to kobiety, osoby młodsze (do 24 roku życia).

Jeszcze mniejszą wiarę Polacy pokładają we wróżbach tarocistów, wróżek i numerologów. Zwolennicy takich wróżb są bardzo nieliczni (4%), a nie wierzy im ponad trzy czwarte Polaków (78%). Zdecydowana większość (91%) nie korzysta z takich „atrakcji”. Tylko 6% Polaków sporadycznie korzysta z takiego sposobu przepowiadania przyszłości (kobiety, osoby w wieku 25-34 lata, z większych miast). 

Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę IQS w dniach 11.12-15.12.2014. za pomocą omnibusa online IQS 96 (technika CAWI), metodą RTS. Z W badaniu wzięło udział N=800 Polaków w wieku 15-50. Zaproszenia do udziału były wyświetlane użytkownikom witryn internetowych o łącznym miesięcznym zasięgu ponad 95% polskich internautów. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 15-50 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

KONTAKT DLA MEDIÓW
Beata Sadowska
PR&Marketing Manager
beata.sadowska@grupaiqs.pl
tel.: +48 22 592 63 00
mobile: +48 663 884 468