Wybierz jezyk: polski | English

z ostatniej chwili // Bezpieczeństwo pożarowe. Infografika

Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy IQS wynika, że Polacy bardzo nisko oceniają swój poziom wiedzy na temat postępowania w przypadku pożaru – jedynie 7% ocenia go jako bardzo dobry, 29% respondentów uważa, że ich poziom wiedzy jest co najmniej dobry.

Badani lepiej oceniają swoją wiedzę na temat zapobiegania zatruciu tlenkiem węgla – 14% ocenia swój poziom wiedzy jako bardzo dobry, 38% uważa, że ich poziom wiedzy jest co najmniej dobry. Jednocześnie blisko co trzeci badany nie ma wystarczającej wiedzy w tym zakresie.

Ogólnie swoją wiedzę lepiej oceniają kobiety. Niemal co druga uważa, że jej wiedza na temat zapobiegania zatrucia tlenkiem węgla jest co najmniej dobra (w przypadku mężczyzn jest to 33%). 36% z nich ocenia swoją wiedzę jako wystarczającą jeśli chodzi o postępowanie w przypadku pożaru (21% mężczyzn).

Najbardziej świadome są osoby w wieku średnim 25-29 lat. 51% respondentów w tej grupie wiekowej twierdzi że posiada przydatną wiedzę na temat zatrucia czadem. Najmniej wie młodzież (14-19 lat). Aż 43% z nich ocenia swoją wiedzę na miernym poziomie.

Być może dlatego zdecydowana większość respondentów uważa, że przydałaby się kampania informacyjna na temat bezpieczeństwa pożarowego. Jedynie 3% respondentów sądzi, że przeprowadzenie takiej kampanii jest zdecydowanie niepotrzebne.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką z wynikami badania.

KONTAKT DLA MEDIÓW
Beata Sadowska
PR&Marketing Manager
beata.sadowska@grupaiqs.pl
tel.: +48 22 592 63 00
mobile: +48 663 884 468